Obszary badań i analiz

Obszary zainteresowań Laboratorium WIĘZI to: społeczeństwo, kultura, Kościół i religie. Interesuje nas zwłaszcza to, co dzieje się na styku tych przenikających się wzajemnie dziedzin: ich dialog lub jego brak. Nasze prace analityczno-badawcze dotyczą więc następujących zagadnień:

Społeczeństwo

 • Przemiany współczesnego społeczeństwa
 • Religia i wartości w życiu publicznym
 • Społeczeństwo obywatelskie a religia
 • Bioetyka – pytanie o człowieczeństwo
 • Miejsce i rola ludzi słabych we współczesnym społeczeństwie
 • Przyszłość małżeństwa i rodziny
 • Europejska wspólnota wartości
 • Polska w Europie
 • Ekonomia – etyka – religia
 • Wielokulturowość Rzeczypospolitej
 • Polacy i ich sąsiedzi (dialog polsko-niemiecki, polsko-rosyjski, polsko-ukraiński, polsko-białoruski, polsko-litewski, polsko-żydowski, środkowoeuropejski)
 • Najnowsza historia Polski

Kultura

 • Duchowość dialogu – dialog duchowości
 • Religia w świecie kultury masowej
 • Współczesny ateizm i agnostycyzm
 • Między sztuką a wiarą
 • Duchowość w filmie
 • Teologia teatru
 • Literatura współczesna wobec religii
 • Psychologia a duchowość
 • Kobiety i mężczyźni – ich role społeczne, kulturowe i religijne
 • Liturgia w obyczajowości chrześcijańskiej

Kościół

 • Kościół XXI wieku
 • Ekumenia: w poszukiwaniu jedności chrześcijan
 • Teologia pogranicza
 • Duchowość świeckich
 • Kobiety - feminizm - Kościół
 • Duchowość małżeńska
 • Teologia ciała
 • Chrześcijanie wobec homoseksualizmu

Religie

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski
 • Dialog chrześcijańsko-muzułmański
 • Dzieci Abrahama – trialog religii monoteistycznych
 • Dialog wierzących z niewierzącymi
Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?