Analizy

Elżbieta Tarkowska

Oblicza polskiej biedy

Jaka jest polska bieda? Jakim zmianom podlega sytuacja ludzi ubogich w dzisiejszej Polsce? Poniżej przedstawiam charakterystyczne cechy polskiej biedy oraz jej dynamikę: po pierwsze, polską biedę jako biedę wsi; po drugie, ubóstwo jako zjawisko utrwalone; po trzecie, regionalizację i koncentrację ubóstwa; po czwarte, juwenilizację polskiej biedy; po piąte, specyficzną postać feminizacji ubóstwa w Polsce; po szóste, ubóstwo jako pochodną bezrobocia, ale także niskopłatnej pracy. Ukazuję również specyfikę polskiej biedy na tle zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w innych krajach. Tekst zamykają uwagi na temat społecznych wyobrażeń ubóstwa i ludzi żyjących w biedzie.

pobierz całość tekstu w pliku PDF (511KB)
poprzednie analizy:

Józef Majewski, Zbigniew Nosowski

Drzwi zostały otwarte

Jan Paweł II i Benedykt XVI o innych religiach

Powszechnie uważa się, że Jan Paweł II dał nowy impuls dialogowi międzyreligijnemu. Czy był to trwały element nauczania Kościoła, czy też tylko jagiellońska otwartość tego papieża, jego słowiański zapał, aktorska wrażliwość na gesty i symbole? Wydaje się, że Benedykt XVI inaczej rozkłada w tej dziedzinie akcenty. Czy to stanowcza zmiana kursu, czy tylko minimalna korekta steru? Czy rzeczywiście Jan Paweł II szedł w dialogu za daleko? Pytania się mnożą, warto więc uważniej przyjrzeć się pod tym względem stanowiskom obu papieży.

pobierz całość tekstu w pliku PDF (547KB)Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?